سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اجتماعی

میدانم میدانی

 
اما

 
اینجا


نه من تو را میشناسم نه تو مرا


نه تو آن اندازه زیبایی که به نظر می رسد


و نه من آنقدر زشتم که تو تصور میکنی


نه تو آنقدر خوبی که من دوست دارم


و نه من آنقدر بدم که تو میگریزی


اینجا فقط اینجاست


تنها جایی که پول اهرم هیچ چیز نیست


تنها جایی که قدرت در دست یک نفر نیست


اینجا زندگی جریان دارد، شاید مجازی اما تعلق پذیر است


پس نیازی به این همه نقش آفرینی نیست


خودت باش


همان که هستی اما دنیای واقعی به تو مجال بودنش را نمیدهد


همان که دوست داشتنی ست


همان که مجازی نیست


لطفا موقع ورود نقاب خود را بردارید ..


 ارسال شده در توسط طوبی سادات